Ana sayfa DOSYA UNUTULMUŞ YAZARLAR – 31 (Sabri Soran Hakkında Yeni Bilgiler)

UNUTULMUŞ YAZARLAR – 31 (Sabri Soran Hakkında Yeni Bilgiler)

157
0
PAYLAŞ

 

                               Sabri Soran Hakkında Yeni Bilgiler

 Sabri Soran için Mezarlıklar Müdürlüğü’nde ve gazetelerin arşivlerinde günlerce araştırma yapmış, bir tanıdığım aracılığıyla da Vakıflar İdâresi’ndeki sicil dosyasını aratmıştım. Arkadaşa sicil dosyasının “kayıp” olduğunu söylemişler, ben de Mezarlıklar Müdürlüğü’nde vefât târihi ile mezarlık bilgilerini bulamamıştım.

Sabri Soran hakkındaki yazım Kalabalık Cadde‘de 21 Eylül 2020 günü yayımlanınca, kıymetli kardeşim Şaban Özdemir beni arayıp, mezkûr kurumlarda tanıdıklarının olduğunu söyleyip, kendisinin de araştırma yapacağını belirtti. Çok sevinmiştim. Aynı günün akşamında da, bana Mezarlıklar Müdürlüğü’nden aldığı bir “Mezar Yeri Kullanım Bilgileri” belgesini gönderdi. Bu belgeye nazaran “Sabri Saran” isimli şahıs 4 Mayıs 1975 günü vefât etmiş ve Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda 6’ncı Ada’daki 3865 numaralı mezara defnedilmişti. Belgede, aynı mezara, 18 Ağustos 2013 günü vefât eden “Hikmet Soran” isimli bir şahsın 19 Ağustos günü defnedildiğinin bilgisi de mevcûttu.

Mezarlıklar Müdürlüğü’nün eşhâsın esâmîsini kayda geçirirken bazen harf hatâsı yaptığını bilmeme rağmen, nedense ben hep “Sabri Soran” isminden arama yapmıştım. Bununla birlikte, “Saran” soyismi nedeniyle Şaban Özdemir’in bulduğu belgenin Sabri Soran’a âidiyyetinin sıhhati husûsunda şüpheliydim. En doğrusu, Topkapı Çamlık Mezarlığı’na gidip, 6’ncı Ada’daki 3865 numaralı kabri bulmaktı. Ancak, annemin rahatsızlığı nedeniyle, buna bir türlü fırsat bulamadım. 8 Ekim 2020 akşamındaysa, Şaban Özdemir beni arayarak, bazı yeni belgeler gönderdiğini söyleyip, onlara bakmamı istedi. Gördüklerime inanamadım; çünkü, Sabri Soran’ın “kayıp” olduğunu söylenen sicil dosyası içinden birkaç evrâkı Şaban Özdemir bulmuştu. Sabri Soran hakkında bugüne kadar bildiklerimizden pek çoğunun mesnedsiz rivâyât olduğunu kanıtlayan bu resmî bilgiler için Şaban Özdemir’e müteşekkirim.

Doğum Târihi ve Doğum Yeri

Sabri Soran’ın sicil dosyasindaki nüfus hüviyet cüzdanı suretinde, R. 1334 yılında doğduğu kaydı bulunur. Bu da M. 1918 yılıdır. Babası İsmail Hakkı Bey’dir, annesiyse Nazife Hanım’dır. Doğum yeri, yazılanların aksine, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Murat Reis Mahallesi’dir. Aslında Erzincan ili Kuruçay ilçesi H. 145, C. 13 ve S. 211’de “yabancı” şerhiyle nüfusa kayıtlı iken, târihsiz ve mühürsüz mezkûr nüfus kaydı suretini “tebdîlen” almıştır.

Tahsîli

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi‘nde Eyüp Ortaokulu’nu bitirdikten sonra memûriyete girdiği yazılı olmasına rağmen ( C. II, s. 742, 2001 ), “Hâtıralar” şiirine nazaran, Sabri Soran’ın Vefa Lisesi’nden ayrılmış olabileceğini belirtmiştim. Vefa Lisesi Müdürlüğü’nün 1 Nisan 1942 T.’li ve 482 S.’lı yazısı beni teyîd ediyor. Bu yazıda, Sabri Soran’ın, Eyüp Ortaokulu’nu 26 Haziran 1935 T.’li ve 260 S.’lı diploma ile bitirdiği, 30 Eylül 1935 günü Vefa Lisesi’nin 4’üncü sınıfına kaydının yapıldığı, 1935 – 1936 ders yılı sonunda 5’inci sınıfa geçtiği, 1936 – 1937 ders yılı sonundaysa sağlık sorunları nedeniyle sınavlara giremediğinden 5’inci sınıfta kaldığı, liseden 17 Kasım 1937 T.’li ve 2049 S.’lı tasdîknâmeyle ayrıldığı belirtilmektedir.

Vefa Lisesi Müdürlüğü’nün aynı yazısında, Sabri Soran’ın, 1939 – 1940 ders yılının başlangıcında, yeniden 5’inci sınıfa kaydının yapılmasına rağmen, o ders yılının sonunda da sınıfta kalması üzerine, 11 Kasım 1940 T.’li ve 162 S.’lı belge ile okulla ilişkisinin tamamen kesildiği de îzâh edilmektedir.

Askerlik Durumu

Üsküdar Askerlik Şubesi’nin 24 Ekim 1939 günlü şerhine nazaran, Sabri Soran’ın ilk yoklaması 334.708 sıra numarası ile yapılmış, ancak tahsîli nedeniyle tecîl edilmiştir.

Memûriyet Hayatı

 Sabri Soran, Vakıflar Müdürlüğü’nde, 23 Şubat 1943 günlü atamayla, Ömerli Avcıkoru Vakıf Orman Cibâyât memûr nâmzedi olarak çalışmaya başlamıştır. Orada 26 Şubat günü göreve başlarsa da, 29 Temmuz 1943 günlü atamayla bir kısım değişikliği yapılarak, Vakıflar Müdürlüğü’nün Levâzım Bölümü’ne memûr nâmzedi olarak geçirilir. 31 Temmuz 1943 günü işbaşı yaptığı yeni görevinde, 1 Kasım 1945 günü terfi ettirilerek Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü’nde levâzım memûru yapılmıştır. Ancak, hizmet cedvelinden, 15 Mayıs 1946 târihinde Vakıflar’daki bu memûriyetinden istifâen ayrıldığı anlaşılıyor. Ama, iki buçuk yıl kadar sonra, 24 Aralık 1949 günü, yine İstanbul Vakıflar Müdürlüğü’ne, bu defa da icrâ kâtibi olarak açıktan işe başlayacaktır. 9 Eylül 1950 günü Vakıflar Müdürlüğü’nün Edirnekapı Şubesi’ne tâyini çıkar. 28 Şubat 1951 günüyse Başmüdürlük İcâre ve Mukataa Bürosu’nda tahakkuk memûrluğuna getirilir. 25 Eylül 1956 ile 30 Mayıs 1970 arasında Vakıflar’ın İlişkili İşler Bürosu’nda çalışır. 30 Mayıs 1970 ile 20 Nisan 1973 arasında Tahsilât Bürosu’nda emlâk memûru, 20 Nisan 1973 ile 4 Mayıs 1975 arasındaysa Tahsilât Bürosu’nda şef görevindedir.

Vefâtı 

İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü Özlük ve Eğitim İşleri Dâiresi Başkanlığı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 15 Mayıs 1975 T.’li ve 2070 S.lı yazısı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 9 ek belgeli ve 8 Ağustos 1975 günlü yazısında, Sabri Soran’ın 4 Mayıs 1975 günü vefât ettiği belirtiliyor.

 İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 15 Mayıs 1975 T.’li ve 2070 S.lı yazısında, Sabri Soran’ın hastalanması nedeniyle âcilen Cerrah Paşa Hastahânesi’ne kaldırıldığı, kronik üremi teşhisiyle derhâl hastahâneye yatırılarak tedâvîsine başlandığı, ama 4 Mayıs 1975 günü kronik üremiden vefât ettiği îzâh edilmiştir.

Bu resmî belgelere nazaran, Sabri Soran’ın 18 Mayıs 1975 günü değil, 4 Mayıs 1975 günü vefât ettiği ve Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda 6’ncı Ada’daki 3865 numaralı kabire defnedildiği sarâhat kazanıyor. Mezarın tapusu “Ferhan Saran” üzerinedir; muhtemelen Ferhan Soran ismi sehven “Ferhan Saran” olarak kaydedilmiştir.

Kalabalık Cadde‘de 21 Eylül 2020 günü yayımlanan yazımda Sabri Soran’ın emekli olana kadar İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalıştığını belirtmiştim. Ama, Sabri Soran’ın emekliye ayrılmadan vefât ettiği anlaşılmaktadır. İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 8 Ağustos 1975 günlü yazısına ekli 9 numaralı belge, Sabri Soran’ın mîrâsçılarının, emekli aylığı bağlanma istek dilekçesidir.

BİR CEVAP BIRAK

Yorum yap!
Adınızı giriniz